27

کیفیت و ایمنی

فپدون مدیکال قصد دارد یک برند جهانی ایجاد کند که قالب ها، ماشین آلات و تجهیزات ویژه مورد نیاز صنایع پزشکی و دفاعی را طراحی، تولید و به فروش برساند.برای رسیدن به هدف، با مشارکت کامل کارکنان.

تمرکز بر رضایت مشتری و کارکنان، با فلسفه خطای صفر، برای ارائه ذهنیت تولید و خدمات.

انجام اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از بروز عیب.

برای رسیدن به کیفیتی که پاسخگوی خواسته ها و انتظارات مشتریان در فضای رقابتی شدید کشورمان و بازار جهانی باشد.

پذیرش و اجرای بهبود و توسعه مستمر به عنوان فلسفه شرکت.

دنبال کردن فناوری در حال توسعه از نزدیک و به اشتراک گذاری با کارکنان و بهبود مستمر عملکرد محیطی.

جلوگیری از آلودگی هوا، آب و خاک.